Az Aikido jellegzetessége

AZ AIKIDO JELLEGZETESSÉGE

Az Aikido edzések célja nem egy képesség vagy módszer kifejlesztése, hanem az egyén természetes fejlődésének elérése. Ezáltal a személy belsőleg lesz erős, oly módon, hogy ez az erő a mozdulatokban lágyan fejeződik ki. A természet jelenségeinek mozdulatai hajlékonyak, ésszerűek, lágyak, de a központban mozdulatlanok, erősek és stabilak. Ez az alapelv kell hogy működjön az emberek esetében is. A központok egyesülésével a természet lényegét fejezhetjük ki, tapasztalhatjuk meg.

Az erős, stabil központot megtartó Aikido mozgásnak - mely nagy hangsúlyt fektet a körkörös mozdulatokra - fő jellemzői a lebegő, szinte táncszerű lépések (irimi, tenkan, kaiten), amellyekkel a gyakorló megszelidíti és ellenőrzése alá vonja az ellenfél erejét. A körkörös mozgás teszi lehetővé, hogy az egyén megvédhesse magát egy nagyobb, erősebb, tapasztaltabb ellenféllel szemben.

Bár az Aikido mozdulatai a természet erőihez hasonlóan lágyak, ésszerűek és finomak, némi erő alkalmazásával keménnyé és szigorúvá válhatnak. Az Aikido finom és lágy, illetve kemény és szigorú természete miatt bármely korosztálynak megfelel. Mindkét nem, kortól függetlenül gyakorolhatja. A lelki fejlődés mellett egészséges testmozgás is, azon túl helyes viselkedésre és etikettre tanít.

Az Aikido lényege a világegyetem teremtő energiájáról, a ki-ről alkotott keleti felfogásban rejlik. Az Aikido, a ki-vel való harmónia útjaként, az egyén ki-jét (életerejét, lélegzetét) szeretné teljes mértékben egyesíteni a világegyetem ki-jével.

AZ AIKIDO ALAPGONDOLATAI

Az Aikidoban létezik egy bizonyos lelki állapot, melyet minden egyes embernek meg kellene próbálnia elérni.

Ugyanakkor az Aikido az ehhez vezető út egyik jelzőtáblája.

Az Aikido körülveszi a támadót, míg a végén az elveszti minden ellenséges szándékát. Természetesen önmagában véve ez nem cél, a cél megnevezése valószínűleg lehetetlen. A módszerek, melyekkel az ellenséges elképzelések legyőzhetők, a következő négy kategóriába sorolhatók:

  1. ölés
  2. megsebesítés
  3. foglyulejtés
  4. az összeütközés elkerülése

Az Aikidot a negyedik gondolat itatja át (az összeütközés elkerülése), és ennek elérése érdekében a 3. elképzelést gyakoroljuk a technikákban: a foglyulejtést és a mozgásképtelenné tételt; ezért az Aikidon belül nincsenek technikák az ölésre vagy a támadó szándékos megsebesítésére.

A technikákat csak kézzel kell végrehajtani, és nincsenek olyan támadó mozdulatok, mint az ütés és rúgás. Sőt, a technikák csak akkor "lépnek életbe", ha valaki megtámad. A támadó és a védekező közötti távolság megvalósulásának módja a tegatana - a kézkard. A technikák nem birkózással kezdődnek, hanem egy bizonyos távolságból.

A technikák speciális jellemzője, hogy az Aikido szellemiségén keresztül akarja az egyén őszinte szándékát beteljesíteni, mely megvalósult szándékban nincs egy szikrányi értelmetlenség vagy igazságtalanság.

Ugrás az oldal tetejére