Vizsgák

A vizsgák célja

A vizsgáztatás alapja az Aikido Hombu Dojo vizsgaszabályzata.

A vizsgaszabályzatnak egyértelműségével - biztonságot és folyamatosságot teremtve a vizsgarendszerben – hozzá kell járulnia az aikido terjedéséhez. Továbbá bátorítania kell az aikidot gyakorlókat, életkortól, nemtől és egyéb előfeltételektől függetlenül, az aikidoban való folyamatos fejlődésre. A szabályzatnak elő kell mozdítania a vizsgarutin kialakulását, a gyakorlók tudásának minden szintjén, és garantált színvonalat kell képviselnie mind a tagok, mind a Hombu dojo elvárásainak megfelelően. Ez nagy fontossággal bír a szervezeten kívüli kapcsolataink, valamint az aikido egyéb budo irányzatok és a társadalom egésze általi megbecsülése szempontjából. A vizsgaszabályzat követi a Hombu Dojo irányelveit, és szem előtt kell tartani az ezekkel, és Ueshiba Morihei osensei szellemiségével való összhangját.

 • Kyu fokozatra történő vizsgák:

A vizsgáztatók kötelmei

 • Tagjainak aikikai fokozattal kell rendelkezniük
 • Legkevesebb egy tagjának 4. dan és shidoin fokozattal kell rendelekeznie, vagy fukushidoinok 4 fős delegációja szükséges
 • A tagoknak megfelelő tapasztalattal kell rendelkezniük oktatás és vizsgáztatás terén

A vizsgázó kötelmei

 • Aikikai dojo tag.
 • Teljesítette kötelezettségeit a saját dojoja felé.
 • Saját dojoja oktatójának jóváhagyásával rendelkezik.
 • Vizsgát megelőzően a saját dojojában gyakorol.
 • Vizsgadíj befizetése.
 • Vizsga napját megelőző szerdai napon a vizsgajelentkezését leadta.
 • Vizsgaanyagban előirt kivárási időt és edzésszámot teljesítette.

 

Vizsgák időpontjai

Kyu fokozatokra történő vizsga évente háromszor van - március, július és november hónapok harmadik hétvégéjén. (A vizsgákat megelőző héten vizsgafelkészítő gyakorlás van, mely a vizsgázók felkészülését hivatott segíteni.)

A vizsgán kérjük időben megjelenni, tiszta, makulátlan ruhában, a szükséges eszközökkel (ken, jo, tanto). A vizsgához szükséges ukekról a vizsgázónak kell gondoskodnia!
 

 • Dan fokozatokra (Aikikai)  történő vizsgák: 
  (részlet az Aikikai Hungary alapszabályának ide vonatkozó részéből)

Az Aikikai Hungary, mint a Hombu dojo által hivatalosan elismert szervezet önálló dan vizsgáztatási jogosítvánnyal rendelkezik. A dan vizsgáztatásra jogosult oktatók körét az AH Technikai Bizottságába a szervezetek részéről delegált és a Hombu dojo által jóváhagyott instruktorok - shidoinok - alkotják.

A vizsgáztatók kötelmei

Dan vizsgákhoz olyan vizsgáztató közreműködése szükséges, aki az Aikikai rendszerében shihan fokozatú és a Hombu dojo felhatalmazása alapján jogosult dan fokozat adományozására Magyarországon vagy a szövetségben működő Technikai Bizottság tagjának, a biztottság nevében van jogosultsága vizsgáztatásra.

A vizsgázó kötelmei

 • Aikikai Hungary dojo tag.
 • Teljesítette kötelezettségeit a saját dojoja felé. 
 • Vizsgát megelőzően a saját dojojában gyakorol.
 • A vizsga előtt legkésőbb egy hónappal benyújtja a jelentkezési lapot, amelyen saját dojojának a vezetője, akadályoztatása, vagy nemléte esetén a technikai bizottság egy, a megszerezni kívánt fokozatnál magasabb fokozatú tagja jóváhagyásával rendelkezik. 
 • Vizsgadíj befizetése. 
 • 1. dan fokozatra való jelentkezéskor betöltötte a 15., 4. dan fokozatra való jelentkezés esetén pedig a 22. évét,
 • Eltelt az előző vizsga óta a minimális kivárási idő. 
 • Minimum három hónap elmúlt az előző sikertelen vizsga óta.
 • A vizsgázó dojovezetőjének hozzájárulása a dan fokozat megszerzéséhez.

Dan fokozat igazolása

Az elfogadott dan fokozat igazolására a jelentkező Aikikai diplomát és Yudansha kártyát kap.
 

Dan fokozat visszavonása 

A megszerzett dan fokozat nem vonható vissza.
 

Vizsgaanyag: kyu, dan

Dan vizsgajelentkezés

 

 • Vizsgadíjak

Kyu fokozatokra:

 • 8. kyu: 1.000,- Ft
 • 7. kyu: 1.000,- Ft
 • 6. kyu: 2.000,- Ft
 • 5. kyu: 3.000,- Ft
 • 4. kyu: 4.000,- Ft
 • 3. kyu: 5.000,- Ft
 • 2. kyu: 6.000,- Ft
 • 1. kyu: 7.000,- Ft

Sikertelen vizsga esetén a vizsgadíj nem kerül visszatérítésre!

Dan fokozatokra:

danvizsga díjak

Aikido Hombu Dojo

AIKIKAI

vizsga által

ajánlással

shodan

17 000,-JPY

38 000,-JPY

nidan

12 000,-JPY

42 000,-JPY

sandan

17 000,-JPY

52 000,-JPY

yondan

22 000,-JPY

62 000,-JPY

godan

 

72 000,-JPY

rokudan

 

82 000,-JPY

A díjakhoz adminisztrációs költség adódik, melynek összege 5000,-  forint!

 

Vizsgán való megjelenés

A vizsgán kérjük időben megjelenni, tiszta, makulátlan ruhában, a szükséges eszközökkel (ken, jo, tanto). A vizsgához szükséges ukekról (dan vizsgák) a vizsgázónak kell gondoskodnia!

 

Látogatói hírlevél

Aikido Shinbukan Dojo

2500 Esztergom, Bocskoroskúti út 94.
+36 20 916 65 68
aikidojo@me.com
Google térkép
Utoljára frissítve: 2024. 06. 05. 08:49
Ugrás az oldal tetejére